RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

/RODO/

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Państwa o  prawach, które będą Państwu przysługiwały w związku z nowymi przepisami:

 1. Administratorem danych osobowych jest Salon Kwiatowy Prestiż Piotr Rajchenbach, ul. Rataja 11a, 85-791 Bydgoszcz, NIP: 5541105960, REGON: 090366290;
 2. Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu wykonywania sprzedaży towarów i jego dostarczania . W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane.
 3. Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom – w niezbędnym zakresie -jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego umowa lub usługa którą dla Państwa realizujemy.
 4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na realizację umowy, którą dla Państwa wykonujemy, przez okres niezbędny do wykonania umowy, usługi w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
 5. Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,

c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Posiadacie Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • Nieprzetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 • Dane osobowe przetwarzane są w naszej bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce oraz w siedzibie firmy;
 • Dane osobowe zabezpieczone są w odpowiedni sposób, który spełnia najwyższe standardy ochrony;
 • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach realizacji umowy z Salonem Kwiatowym Prestiż Piotr Rajchenbach, ul. Rataja 11a, 85-791 Bydgoszcz, NIP: 5541105960, REGON: 090366290

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres prestizfordon@o2.pl.